850 Objavljeno 26 mart 2021 Autor: Srna

Ljetnje računanje vremena počeće u nedjelju, 28. marta, pomijeranjem kazaljki na časovniku za jedan sat unaprijed.

Kazaljke na časovniku biće pomjerene sa dva na tri časa.

Ljetnje računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu u dva časa, a završava se posljednje nedjelje u oktobru.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković