Auto Janković
332 Objavljeno 09 april 2021 Autor: Tanjug

Na rodnoj kući Diane Budisavljević u austrijskom gradu Inzbruku postavljena je spomen ploča zahvalnosti toj heroini koja je spasila na hiljade srpske dece u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu.

Na ploči piše da je Diana Budisavljević, rođena Obekser (1891-1978), supruga poznatog zagrebačkog ljekara srpskog porijekla Julijana Budisavljevića, spasila na hiljade, pretežno srpske djece, iz logora fašističkog ustaškog rezima Nezavisne Države Hrvatske.

"Tek nekoliko godina nakon njene smrti, Dianin humanitarni angažman je postao poznat i u njenom rodnom gradu. Ovom pločom grad Inzbruk odaje počast ovoj hrabroj ženi", stoji na ploči.

Senat grada Inzbruka prošle godine je odlučio da na rodnoj kući Diane Budisavljević postavi spomen-ploču.

Članovi Senata i Odbora za kulturu Grada Inzbruka su 18. novembra na sjednici Senata Grada Inzbruka jednoglasno usvojili konačnu verziju teksta na spomen-ploči.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Testing centar Gradiška