Održana je redovna Skupština Fudbalskog kluba Kozara.