957 Objavljeno 05 avgust 2021 Autor: Micro Mreza

Na osnovu Pravilnika o sudijama FS RS kao i epidemiološkim preporukama Ministarstva zdravlja, Upravni odbor UFS i I PFS Gradiška, dana 15.08.2021. godine (nedjelja), održaće se seminar za fudbalske sudije i instruktore PFL Gradiška, GFL Gradiška i OFL Laktaši, Srbac i Prnjavor.

PROGRAM RADA

• 07,00 - 07,15 časova – dolazak i prijava sudija stadion FK Kozara – 1 grupa

• 07,15 – 08,15 časova – obavljanje ljekarskih pregleda – 1 grupa

• 08,15 – 09,00 časova – provjera fizičke spremnosti SDS intervalni test – 1 grupa

• 08,00 – 08,15 časova – dolazak i prijava – 2 grupa

• 08,15 – 09,00 časova – obavljanje ljekarskih pregleda – 2 grupa

• 09,00 – 09,45 časova - provjera fizičke spremnosti SDS intervalni test – 2 grupa

- vaganje i mjerenje

• 10,00 – 10,15 časova – otvaranje seminara i predstavljanje učesnika

- upoznavanje sa ciljevima seminara

- dolazak kontrolora suđenja

• 10,15 – 11,10 časova – tema: Simuliranje

- predavač : Marić Dragan UEFA DVD 2021

• 11,00 – 11,45 časova – tema: Odluke u kaznenom prostoru

- Predavač : Skakić Dragan UEFA DVD 2021

• 11,45 – 12,00 časova - pauza

• 12,00 – 12,45 časova – video test

(20 situacija – 15 minimalno tačnih odgovora) Predavač: Skakić Dragan

• 12,45 – 13,00 časova – analiza video testa

• 13,00 – 13,30 časova – razgovor sa učesnicima seminara

- podjela sudijske opreme pripravnicima

- završetak seminara

• 13,30 časova – zajednički ručak (restoran Tina Gradiška)

Sudije su dužne sa sobom ponijeti EKG snimak rada srca ne stariji od 30 dana. Matične organizacije (UFS i I GFS/OFS) dužni su da obavijeste svoje članove o navedenom seminaru.

Članarina za učešće na seminaru za sudije PFL/GFL/OFL iznosi 45,00 KM, dok su pripravnici oslobođeni članarine.

Članarina za učešće kontrolora na seminaru iznosi 20,00 KM.

Uplatu izvršiti na žiro račun UFS i I PFS Gradiška kod Naše banke broj: 554-004-00100112-07

Na seminar ponijeti ovjeren primjerak uplate članarine.

NAPOMENA:

1. Fudbalske sudije i instruktori obavezni su na seminaru boraviti prikladno obučeni.

2. Obavezno nošenje zaštitne maske na seminaru.

3. Svako nepridržavanje plana i programa seminara, kašnjenje na bilo koju aktivnost povlači disciplinsku odgovornost.

4. Seminaru je obavezno prisustvovati, a eventualno otkazivanje seminara isključivo informisati predsjednika UFS i I PFS Gradiška : 065/143-777

1. GRUPA:

1. Vujat Nikola, Gradiška

2. Peulić Velibor, Gradiška

3. Krivošija Dejan, Gradiška

4. Dumendžija Želimir, Gradiška

5. Matarugić Darko, Gradiška

6. Barać Vladana, Gradiška

7. Krstić Jovana, Gradiška

8. Gigović Darko, Gradiška

9. Nježić Daniel, Gradiška

10. Grbić Igor, Laktaši

11. Babić Kristijan, Laktaši

12. Ostojić Dušan, Laktaši

13. Kozić Slađan, Srbac

14. Mihajlović Srđan, Srbac

15. Žujić Stefan, Srbac

16. Žujić Luka, Srbac

17. Sančanin Višnja, Srbac

2. GRUPA – PRIPRAVNICI:

1. Lazić Lorena, Gradiška

2. Ćajić Benjamin, Gradiška

3. Gigović Miroslav, Gradiška

4. Topić LJubo, Gradiška

5. Todoranović Srđan, Gradiška

6. Antonić Ognjen, Gradiška

7. Gvozden Dušan, Gradiška

8. Janjanin Siniša, Gradiška

9. Vranić Dragiša, Gradiška

2. GRUPA:

1. Ratković Velibor, Gradiška

2. NJežić Goran, Gradiška

3. Mirjanić Milan, Gradiška

4. Vještica Dušan, Gradiška

5. Ilišević Dragan, Gradiška

6. Todorović Branislav, Gradiška

7. Spremo Slaven, Gradiška

8. Zvonar Radovan, Gradiška

9. Balaban Bojan, Srbac

10. Kuvalja LJubiša, Srbac

11. Dragosavljević Radovan, Srbac

12. Zelenac Goran, Srbac

13. Petković Uglješa, Srbac

KONTROLORI PFL GRADIŠKA:

1.Strunić Zoran, Gradiška

2.Stefanović Rodoljub, Gradiška

3.Ćetojević Darko, Srbac

''Želimo Vam puno uspjeha na seminaru uz sportski pozdrav!'', saopšteno je iz UFSiI PFS Gradiška.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa