1165 Objavljeno 21 mart 2018 Autor: Vidosav Đurđević

Mnogim proizvođačima je dobro poznato da kvalitet mesa zavisi od uslova uzgoja životinje. Ukoliko proizvođač želi da dobije kvalitetno meso on mora da vodi računa o zdravlju životinja tokom uzgoja, da joj obezbijedi  humane uslove.

U kojoj meri je način života stoke važan za krajnji proizvod i njegovu bezbedjnost? Šta je to dobrobit životinja i kako utiče na ispravnost hrane životinjskog porijekla? Više o ovoj temi  govorio je prof. dr Vladimir Dimitrijević sa Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu.

Prema organizaciji OIE životinja ima dobro stanje dobrobiti kada je zdrava, uhranjena, bezbjedna, u stanju da ispolji prirodno ponašanje, udobno smeštena i kada ne pati od bola, straha i stresa. Dobro stanje dobrobiti životinje zahtijeva prevenciju bolesti i adekvatno veterinarsko liječenje, sklonište, pravilnu ishranu, humano postupanje i humane načine usmrćivanja.

Standardi dobrobiti životinja

Pojam dobrobiti životinja lakše možemo razumjeti ako imamo u vidu standarde koji bi trebalo da budu ispunjeni:

 • sloboda od gladi i žeđi – uvek dostupna sveža voda i hrana,
 • sloboda od neudobnosti – adekvatan prostor i okruženje,
 • sloboda od bola, povreda i bolesti – prevencija i lijječenje,
 • sloboda od stresa i straha – uslovi koji sprečavaju mentalnu patnju,
 • sloboda ispoljavanja prirodnog ponašanja – prostor za kretanje, kotakt sa drugim životinjama.

Činjenice o bezbednosti hrane

 • Pristup odgovarajućoj količini kvalitetne hrane ključan je za održavanje života i očuvanje zdravlja.
 • Nebezbjedna hrana koja sadrži štetne bakterije, viruse, parazite ili hemijske supstance uzrokuje više od 200 bolesti.
 • Svake godine kao posledica konzumiranja nebezbedne hrane umre 450.000 ljudi.
 • Dijarealne bolesti se najčešće javljaju kao posledica konzumiranja kontaminirane hrane i zbog njih umre oko 230.000 ljudi godišnje.
 • Kako da prepoznate koje je meso pokvareno

Tamna strana intenzivnog uzgoja stoke

Intenzivna proizvodnja podrazumijeva insistiranje na pojedinim aspektima kao što su:

 • stepen stasavanja,
 • vreme iskorišćavanja,
 • količina upotrebljene hrane i

Ovaj vid uzgoja onemogućava životinje u ispoljavanju njihovog prirodnog ponašanja. Stoka se najčešće drži u skučenim prostorima bez prirodnog svjetla, a sve to donosi posledice kao što su strah, stres, patološki oblici ponašanja i razne bolesti.

Značaj autohtonih rasa stoke

U tekstu o autohtonim rasama goveda dotakli smo se teme njihovog značaja. U kakvoj su vezi ove rase sa kvalitetom proizvoda koji se dobija od njihovog mesa? Autohtone rase su bolje prilagođene na klimatske i druge uslove koji postoje na jednoj teritoriji, pa su zbog toga i otpornije na bolesti. Kao rezultat toga, pri njihovom uzgoju nije potrebno koristiti toliko antibiotika i drugih dodataka ishrani. Sve se to kasnije odražava i na kvalietet dobijenih mesnih prerađevina

 

Auto Janković