Auto Janković
279 Objavljeno 19 april 2021 Autor: Micro Mreza

Povodom Dana grada Turistička organizacija grada Gradiška sa Kućom Lijevča i Potkozarja organizuje ''Sajam proizvođača'' koji će se održati 23.04.2021. godine (petak) sa početkom u 10.00 časova i trajaće do 15.30 časova.

Sajam se održava na Trgu Čubrilovića, te ovaj put Kuća Lijevča i Potkozarja promoviše 13 izlagača.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Testing centar Gradiška