1465 Objavljeno 21 jun 2021 Autor: Micro Mreza

Metaloprerađivačka kompanija "Tikt Manufaktura" iz Gradiške uz podršku sredstava Evropske unije uvodi robotizaciju u proizvodnju.

Ova kompanija koja se bavi mašinskom obradom metala, izradom prototipova i dijelova za mašinsku i autoindustriju u sektoru trkaćih automobila. Kompletnu proizvodnju izvozi na tržište Evropske unije, a najviše u Njemačku.

Gotovo svi procesi su digitalizovani.

Uz podršku Evropske unije idu korak dalje te uvode robotizaciju u proizvodnju, prenosi RTRS.

"Kroz projekat 'EU4Business' dobili smo mogućnost da razvijemo našu robotsku ćeliju. Mi sada razvijamo prvu ćeliju, a sljedeće su sve naši proizvodi koje ćemo sami raditi. Naravno, robotsku ruku ćemo kupiti, određene komponente ćemo kupiti, ali veliki dio toga ćemo sami proizvoditi. I planiramo onda u iduće dvije godine jednu po jednu mašinu robotizirati", kaže Krešimir Bodrožić, direktor kompanije "Tikt Manufaktura".


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa