GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE, ZAKLJUČCI 29.03.2021. GOD.

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske”, br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, bp. 90/17, 42/20 i 98/20), čl. 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16 i 36/19), člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite opštine Gradiška u oblasti zaštite i spasavanja („Službeni glasnik opštine Gradiška” br. 4/13) i čl. 68. i 88. Statuta Grada Gradiška („Službeni glasnik grada Gradiška“, bp. 4/17 i 5/19), Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/20) i Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj 76-1/21, od 26.3.2021. godine, a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije, sa telefonske sjednice održane 29.3.2021. godine, komandant štaba donosi Zaključak.

4814 Objavljeno 29 mart 2021 Autor: Micro Mreza