2939 Objavljeno 11 oktobar 2021 Autor: Bojan Trgić

Nakon što je ''Micro mreža'' objavila informaciju da Republička inspekcija rada "češlja" Javnu zdravstvenu ustanovu "Dom zdravlja" Gradiška, uputili smo upit Inspektoratu i dobili odgovor o njihovim aktivnostima u DZ Gradiška

Kako su poručili iz Republičke inspekcije rada, nisu pronađene nikakve nepravilnosti kada su u pitanju plate zaposlenih. Što se tiče drugih troškova kao što su naknade komisijama i troškovi reprezentacije, Inspektorat nema nadležnost za ispitivanje eventuralnih nepravilnosti u tom dijelu.

"Republička inspekcija rada izvršila je u Domu zdravlja Gradiška kontrolu iz oblasti obračuna i isplate plata. Uvidom u predočenu dokumentaciju utvrđeno je da se plate obračunavaju i isplaćuju u skladu sa Zakonom o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva i Kolektivnog ugovora za zaposlene u JZU DZ Gradiška. Takođe, plate se isplaćuju u zakonom propisanom roku. Obzirom na navedeno, republička inspekcija rada u dijelu svojih nadležnosti nije utvrdila nepravilnosti kod isplate plata u ovoj ustanovi.

Kontrola isplate drugih naknada koje nisu propisane Zakonom o radu, kao što su naknade za učešće u projektima, raznim komisijama, radnim grupama i slično, odnosno kontrola korišćenja raspoloživih finansijskih sredstava, nije u nadležnosti inspekcije rada. Isto je predmet kontrole Službe za reviziju koja kontroliše finansijsko poslovanje javnih ustanova."

Ono što je posebno zaniljivo jeste čitava situacija oko gradiškog Doma zdravlja. Interesantno je da se Republička inspekcija rada pojavljuje u momentu kada Slavko Dunjić dolazi na mjesto predsjednika Upravnog odbora Doma zdravlja Gradiška. Sukob između Dunjića i direktorice Doma zdravlja Gradiška Vesne Gluvić Čelić datira još od prošle godine, gdje je direktorica Gluvić Čelić, koja je ujedno i odbornica u Skupštini grada Gradiška odlučila da napusti Klub odbornika Ujedinjene Srpske u Gradišci, te se maksimalno distancirala od Dunjića.

Gluvić Čelić je pratila i odbornica Tanja Pećanac, pa je Dunjić na taj način ostao bez dva odbornika. Sukob je kulminirao na 7. redovnoj sjednici Skupštine grada Gradiška, na kojoj je Gluvić-Čelić potvrdila navode opozicije da je Dunjić dužan Domu zdravlja Gradiška 40 000 KM. To je Dunjić demantovao odgovorom iz Fonda zdravstvenog osiguranja ali je sukob nastavljen i pitanje je šta će se izdešavati na relaziciji Dunjić-Gluvić Čelić.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković