7098 Objavljeno 17 jun 2021 Autor: Bojan Trgić

Pogledajte priču Micro mreže o nekada najvećoj farmi u bivšoj Jugoslaviji. O tome u kakvom je stanju Farmland govore radnici PIK-a Mladen Stojanović.

Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa