1434 Objavljeno 17 jun 2021 Autor: Micro Mreza

Dana, 18.06.2021. godine (petak) u sali za sastanke gradonačelnika broj 47 u 08.00 časova biće upriličeno potpisivanje Ugovora između:

Grada Gradiška i privrednog subjekta ''HIDRO-KOP'' d.o.o Banja Luka (radovi na asfaltiranju lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Gradiška) i grada Gradiška i privrednog subjekta ''Kozaraputevi'' d.o.o. Banja Luka (izvođenje radova na asfaltiranju saobraćajnice sa dijelom pješačke staze i izvođenje oborinske kanalizacije u Ulici Petra Pecije).


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa