Auto Janković
553 Objavljeno 14 maj 2021 Autor: Bojan Trgić

Ambasador Norveške Olaf Rajnertsen u BiH je tokom svoje posjete Gradišci, zajedno sa čelnicima Gradske uprave Gradiška, razgovarao o investicijama Kraljevine Norveške u grad na Savi.

Kako kaže norveški ambasador u BiH želja mu je da Norveška nastavi svoju poslovnu saradnju sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srpskom i njenim lokalnim zajednicama.

"Nakon današnjeg sastanka sa gradonačelnikom Gradiške ja zaista vjerujem da postoje veoma dobre šanse za našu dalju saradnji i za dalji razvoj u području energetike, informacionokomunikativnih tehnologija, drvne industrije i poljoprivrede."

Abasador Rajnertsen dodaje da je ono što norveški investitori traže to traže svi investitori iz Evrope, a odnosi se na regulacioni okvir i prave mogućnosti investitorima koje se pružaju na teritoriji Republike Srpske. 

Gradska uprava je proaktivna i energična i želi da bude otvorena za sve obilike saradnje kako sa domaćim, tako i ino partnerima poručuje gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić, koji ne krije oduševljenje operativnošću ambasadora Norveške.

"Moram reći da sam oduševljen ambasadorom Norveške koji je zaista konkretan i operativan, gdje su ga interesovale privredne djelatnosti koje su prisutne na prostoru grada Gradiške gdje smo posmatrali mogućnosti saradnje između norveških investitora i Gradiške, koji bi došli u naš grad da realizuju svoje razvojne projekte. Predstavili smo koje su to prednosti grada Gradiške, a oblasti o kojima smo razgovarali su poljoprivreda, drvna industrija, energetika, izgradnja solarnih elektrana."

Kako Adžić dodaje, u narednih 15 dana bi trebala doći jedna delegacija norveškog fonda za velike investicije koja će posjetiti Mostar, Banjaluku i Gradišku, gdje bi mogle da se realizuju konkretnije stvari kada su u pitanju investicije Norveške u Gradišku.

Na kraju sastanka delegacija norveške ambasade je dobila poklone, koje čine domaći proizvodi sa teritorije Gradiške.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa