Auto Janković
5579 Objavljeno 04 maj 2021 Autor: Bojan Trgić

Zamoljavam dekana Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ranku Perić-Romić da mi kaže ko je osoba koja je naručila tekst, kako bih uredno mogao da naplatim honorar.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa