Te devedeset devete sam bio dječak osnovnoškolac koji je sa koferima ispred nove kuće na keju nakon deložacije iz one prethodne u kojoj sam živio kad sam započeo školovanje sada stajao, ništa mi nije bilo jasno, u rukama sam držao tamagoči što mi tetka kupila kad je bila kod nas u posjeti, u Ljubuškom uzela. Za mene je Ljubuški tada bio Las Vegas jer su se oni lijepo odijevali u odnosu na ljude iz moje sredine iako su svi glumili neke kulturne ljude ili su bar tako djelovali u odnosu na nas koji smo tek došli.

600 Objavljeno 22 septembar 2021 Autor: Milan Stojić

Na njenom stolu je stajala na pola ispijena butelja Frascatija i čaša umrljana ružom, vodila je brigu da to bude isključivo ista strana čaše.

443 Objavljeno 05 avgust 2021 Autor: Milan Stojić

Možda ovaj naslov gore asocira na neki naziv filma ili nešto slično tome ali svaki stanovnik grada na Savi je osjetio da u posljednjih mjesec dana policija ne prestaje s akcijama, pa ste često u poziciji da duvate ujutru u 09 časova na jednom mjestu, a već nakon nekoliko kilometara slijedi stacioniran radar koji vas hvata na 60 i nešto.

4859 Objavljeno 24 jul 2021 Autor: Bojan Trgić

Bila je najzanosnija Muha koju je taj krajolik vidio, sve Mušice su pričale o njenoj ljepoti i zanosnim dlačicama na nogama, niko u okrugu Madison nije mogao osporiti gracioznost njenog leta.

618 Objavljeno 23 jul 2021 Autor: Milan Stojić

Dobijanje otkaza zbog trudnoće, kao i nedobijanje posla zbog planiranja trudnoće česta su pojava u našem društvu. Još uvijek se žene na razgovorima za posao suočavaju sa pitanjima kakav je njihov bračni status i da li planiraju trudnoću, što predstavlja direktno kršenje radnih prava i primjer rodno zasnovane diskriminacije.

513 Objavljeno 18 jul 2021 Autor: Marijana Vukmirica