Auto Janković
851 Objavljeno 15 maj 2021 Autor: Bojan Trgić

Sinoć je u prostorijama Doma kulture Vrbaška održan okrugli sto na temu ''Vrbaška kroz vrijeme'' gdje su relevantni predstavnici crkvenog i svjetovnog života diskutovali međusobno kao i sa prisutnim Vrbaščanima.

Ono na šta su se panelisti posebno osvrnuli jeste period iza nas sa posebnim fokusom na Drugi svjetski rat gdje je Vrbaška kao i sva potkozarska sela izgubila veliki broj stanovništva od strane ustaškog terora i to samo zato što su bili Srbi.

Mještatnin Vrbaške Mihajlo Milivojac kao jedan od glavnih organizatora okruglog stola istakao je značaj njegovanja kulture sjećanja na zasluge naših predaka, ali i žrtvu koju su podnijeli tokom njihovog bitisanja na ovim prostorima. Milivojac je posebno apostrofirao značaj duhovnog reseta odraslih i konstantne edukacije mladih i djece od njihovog najranijeg uzrasta.

Jedan od panelista je bio i glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Goran Jokić koji se posebno osvrnuo na pisca Ljubomira Simovića i njegov doprinos srpskom preporodu. Recitujući Simovićeme stihove Jokić je dijelom dočarao šta je to Jasenovac bio srpskom narodu. On se takođe osvrnuo i na film Boj na Kosovu, koji je još jedno Simovićevo djelo, te na film Dara iz Jasenovca kazujući na važnost konstantnog podsjećanja na nedaće kroz koje je prošao srpski narod, a sa druge strane mu se stalno nameće jaram krivca genocidnog naroda, zločinaca i svih drugih negativnih konotacija.

Gubeći sabornost i zajedništvo svaki narod pa i mi Srbi upadamo u probleme i brojne nedaće, zato je potrebno da se vratimo Bogu i onim istinskim vjernostima koje njeguje pravoslavna crkva, naglasio je sveštenik Boris Bencuz.

Veliki je značaj školstva i obrazovnog sistema koji ne poklanja dovoljno pažnje istorijskim činjenicama kroz koje su prošli naši preci u Vrbaškoj, Potkozarju i svim drugim prostorima na kojima žive Srbi, kazao je direktor Osnovne škole ''Mladen Stojanović'' u Vrbaškoj Miladin Branković.

Gost okruglog stola je bila i Milica Kotur iz Ministarstva prosvjete i kulture čijiom zaslugom je sačuvana topola užasa u Donjoj Gradini, a da moramo brinuti i o ostalim važnim predmetima, objektima i ljudima istakao je Dario Drinić, viši stručni saradnik Zavoda za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.

Svi oni koji žele da čuvaju stvari od zaborava i da se vrate srpskoj kulturi i tradiciji mogu da posjete Kulturni centar Gradiška koji je na čelu sa Željkom Blagojevićem i u vremenu pandemije njegovao kulturu sjećanja, što kroz film Golgota kozaračkog dijeteta, što kroz narodnu našnju, brojne predstave i ostale manifestacije.

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koju je najavila neformalna grupa građana iz Vrbaške.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa