Auto Janković
444 Objavljeno 14 maj 2021 Autor: Micro Mreza

Kulturni centar održao je promociju romana ''Voljeću te kao da ću te izgubiti'', autora Stanislave Njegovan.

U maloj sali Kulturnog centra održana je promocija trećeg romana ''Voljeću te kao da ću te izgubiti'', u kojem glavna junakinja prolazi kroz razne životne situacije i probleme, ali bez oslonca.

''Smatram da su dvije glavne stvari u životu porodica, koja vam treba biti glavni oslonac u životu i ljubav kojom se trebate voditi i koja će vam biti putokaz kroz život'', izjavila je Stanislava.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa