16068 Objavljeno 28 septembar 2017 Autor: Maja Dejanović

Altijana Hotović, licenciran bioenergetičar po Metodi Zdenka Domančića, registrovana djelatnost kao "Humanenergetiker" u pravnoj Državi Austriji i uspješno radi u cijelom svijetu. Kompletan intervju pročitajte u nastavku:

Predstavite nam se za početak:

Dolazim iz bivše Jugoslavije. Rođena sam i živjela u Bosanskoj Gradišci do svoje devetnaeste godine gdje sam završila osnovnu školu i usmjerenu gimnaziju matematički tehničar.

U novembru iste godine 1992, u vihoru rata, izbjegla sam u Austriju, gdje sam završila zubotehničku školu u Baden bei Wien i radila kao zubotehničar i kao dentista 6 godina. Nakon toga sam diplomirala za marketing menadžera u Klagenfurtu dvije godine, te sam pet godina radila za Njemačku firmu na teritoriji južne Austrije i cijele Slovenije kao dentalni savjetnik. U tom periodu sam pohađala školu za bioenergetičara u Sloveniji 5 godina, kao i program plus u Hrvatskoj, koji je povezan sa medicinskim fakultetom u Rijeci na kojem su nam predavali doktori znanosti,doktori medecine kako bi zadovoljili sve uslove na nivou evropske unije u završavanju cjelokupnog životnog obrazovanja i dobijanje zvanične licence i zvanja bioenergetičara po Metodi Zdenka Domančića, priznate u cijelom svijetu. Takođe sam diolomirani radiestezista, što spada u okvire navedenog obrazovanja.

Mjesto u kojem živim zove se Wolfsberg. Austrijski sam državljanin već sedamnaest godina. Od septembra  2016 godine registrovani sam poduzetnik "Humanenergetiker" i radim u cijelom svijetu. Živim u skladu s prirodnim zakonima, živim ono što radim ili radim ono što živim.

Šta je bioenergija?

Bioenergija je, životna energija ili kako tu energiju zovu u drugim dijelovima svijeta, prana, či, ki energija vijekovima se praktikuje i podrazumijeva aktiviranje organizma koje onda samo sebe liječi.

Uz pomoć bioenergije tretira se tijelo i može uravnotežiti i uskladiti fizičko i duhovno stanje organizma. Ovakav tretman je usmjeren na bioenergetska polja, energetske centre i kanale po kojima energija teče u tijelu. Svaka ćelija u ljudskom tijelu funkcioniše uz pomoć energije, emitovajući električne impulse, što zauzvrat čini elektro-magnetno bio-energetsko polje koje okružuje naša tijela.

Naša bioenergija je veoma nježna i osjetljiva na razne negativne uticaje kao što su stres, loša ishrana, negativna zračenja, nagle promjene vremena, klime, mjesta boravka i slično. Ukoliko smo dugo vremena izloženi lošim uticajima naše energetsko polje može biti izmijenjeno, što se opet vremenom može negativno odraziti na naše psihofizičko stanje. Svaki živ organizam konstantno emituje bio zračenje određene frekvencije, tako se na osnovu jačine tog zračenja može i ustanoviti da li je i koji dio tijela obolio. Za vrijeme tretmana bioenergetičar se trudi da otkloni smetnje i blokade u tijelu klijenta tako da energija može nesmetano proticati, čime se automatski olakšava proces ozdravljenja. Na taj način bioenergetičar (čovjek koji posjeduje dovoljnu količinu bioenergije), klijentu  pomaže da dođe do izliječenja, ali se u suštini oboljelo tijelo liječi samo.

Bioenergetski rad i njegovi rezultati su prihvaćeni gotovo u cijelom svijetu, zvanično ili prećutno.

Recimo, u Švajcarskoj socijalno osiguranje priznaje troškove lečenja bioenergijom, a u Italiji ova metoda je ravnopravna s klasičnom medicinom. U Rusiji, Americi, Holandiji i Engleskoj postoje instituti na kojima se bioenergija proučava, a sve to priznato je zakonom. Bionergija se primenjuje i u Kini i Japanu, a da ne govorim o kulturama Južne Amerike, Azije i Afrike, gde je veoma popularna, ali ima drugo ime. Priznala ju je i podržala i Svjetska zdravstvena organizacija.

Lična karta bioenergije:

  • O bioenergiji je pisano na asirskim i babilonskim pločicama, a u Svetom pismu stoji kako je Isus liječio dodirom. 
  • Evropljani u 20. vijeku ponovo otkrivaju moći bioenergije. 
  • U istraživanju bioenergije prednjačili su iscijelitelji nekadašnjeg SSSR-a zahvaljujući čuvenoj Džuni Davitašvili, koja je liječila papu Pavla VI, Buša starijeg, Brežnjeva...

Da li svaki čovjek posjeduje bioenergiju?

Logičan odgovor na ovo pitanje je - "da", što se jasno može i zaključiti iz prethodnog odgovora.

Jedna teorija kaže da se svako od nas rađa sa određenim nivoom bioenergije. Tokom života ta bioenergija (bio snaga), može varirati s tim da se ne može podići iznad urođenog potencijala. To znači da nemaju svi ljudi isti nivo bioenergije. Sa druge strane, biti dobar bioenergetičar ne znači samo imati dovoljno visok stepen bioenergije, već je neophodan i određen nivo obrazovanja, samospoznaje, vježbe i naravno iskustva. Takva osoba mora dobro poznavati ljudski organizam kao vrlo složen sistem i savladati tehniku kojom se može, u pozitivnom smislu, uticati na energiju drugih ljudi.

Neka druga teorija kaže da ipak svi ljudi poseduju isti nivo bioenergije, sa tom razlikom što je rijetko ko može svjesno i kontrolisati. Oni koji uspiju u tome nazivaju se bioenergetičarima.

Šta je potrebno za početak tretmana i koga se može tretirati?

Za početak tretmana je potrebno da klijent želi tretman i da bioenergetičar radi od srca, tj. da želi pomoći.To je prva stepenica i po etici. Ako je klijent maloljetan ili u komi ili nekom drugom stanju, onda neko njegov moli za njega tretman.

Čemu služi bioenergetski tretman?

Bioenergetski tretman uspostavlja sklad ili balans u bioenergetskom polju čovjeka, biljke i životinje. Služi kao preventiva i podiže imun sistem, psihičko, fizičko i mentalno stanje čovjeka. Bioenergetičar radi u finočestičnom polju, tzv. bioenergetsko polje ili aura. U auri se nalaze svi organi, naše misli, tijela poput: energetsko tijelo, emocionalno tijelo, astralno tijelo, spiritualno tijelo.

Kada se uspostavi balans u finočestičnom nivou, tada tijelo nesmetano liječi samoga sebe. Kroz razne tehnike koje bioenergetičar izvodi, može da doda manjak energije ili da odkloni višak, da uspostavi cirkulaciju i tako utiče i na fizičku manifestaciju.

Da li tretman ima neželjene efekte?

Tretman nema neželjene efekte! Tretman je neinvazivan, prirodan, bez nuspojava a praćen mogućim reakcijama. Čovjek u tretmanu može da ima sljedeće manifestacije: osjeća toplinu, hladnoću, trnce, slabost, plač, smijeh, da se pomjera i slično. Tretman je u potpuno svjesnom stanju klijenta, a može da ako dozvoli ima reakcije na podsvjesnom nivou i da ulazi u neka druga stanja svijesti, ali opet u svjesnom stanju.

Kako se odvija tretman?

Tretmani se mogu odvijati pojedinačno i grupno ili na daljinu.

Rad na daljinu objašnjava kvantna fizika. Za taj rad je potrebna fotografija. Na fotografiji je preslika fotona klijenta i time bioenergetičar ima njegovu frekvenciju i može da djeluje na njega. Energija prolazi kroz sve materijale i prenosi se na sve daljine. Klijent dolazi na vrijeme! Dolazi sa željom da ozdravi, što mu je i jedini motiv. Uz laganu muziku, krećem sa tehnikom balansiranja aure, psihokinezom, ulaskom u auru i izvođenjem određenih tehnika s rukama i trećim okom u auri i na tijelu klijenta. Tretman može da traje 15 min do pola sata, a nekada se energija odluči za svoju tehniku i ako klijent dozvoli, biva podstaknut na razne fizičke manifestacije (plač, smijeh, gimnastika, embriopoložaj, uzemljenje i slično).

U grupi interaktivno djeluju svi jedni na druge i mnogo su moćniji od pojedinačnih. U svakom slučaju je privatnost klijenta strogo zaštićena!

Rad na daljinu (kvantna metoda) se odvija na sličan način. Klijent pozove u dogovoreno vrijeme, ili onaj koji moli za pomoć, te stane opušteno i prepušteno dok ga radim, a kad je potrebno da mu dam signal kad će sjesti ili kad sam gotova, onda ga nazovem ili dam do znanja porukom.

Klijent je u potpuno svjesnom stanju dok ga radim, a na daljinu se jednako obavlja kao i na blizinu (zamislim da je ispred mene)! U prirodi je sve jednostavno, samo mi ljudi komplikujemo.

Šta je kvant i ko je osnivač kvantne teorije?

Kvant je najmanja količina energije koja se može emitirati određenom frekvencijom, a kojeg je definisao Max Planck, osnivač kvantne teorije. Energija se predaje ili prima samo u iznosima koji su cijeli broj kvanta. Max Planck je objavio 1910. godine, revolucionarnu hipotezu, da svaki izvor energije može zračiti energiju samo u diskretnim količinama - kvantima. Na toj osnovi izveo je zakon zračenja, koji je nazvan Planckova formula. Njegovu ideju o diskontinuiranosti energije, koja je danas temelj tumačenja svih atomskih pojava, primijenili su poslije Ajnštajn i Bohr na tumačenje fotoelektričnog efekta i spektra vodikova atoma. 1918. godine dobio je Nobelovu nagradu za fiziku.

Anštajn je rekao: "U momentu kada pomislimo na nekoga, u tom djeliću sekunde, ne postoji ni vrijeme, ni prostor!"

Bioenergetičar radi sa perifernim čakrama koje se nalaze na dlanovima i trećim okom. On radi u auri i laganim polijeganjem ruku na tijelo klijenta. Energetičar ne daje svoju energiju već koristi energiju koja se nalazi svuda oko nas, kanališe je i usmjerava na klijenta.

Razjasnila bih još neke činjenice: Šta je aura, čakre i inicijacija?

Aura je energetski omotač oko svih živih bića. U njenom središtu nalazi se fizičko tijelo. Ona je neraskidivo vezana za tijelo, postoji uz njega od trenutka rađanja sve do fizičke smrti. Tijelo i aura su dva podjednako važna elementa koji čine čovjeka. Tijelo je zgusnuti dio aure koji je potpuno prožet njenim energijama. Aura predstavlja naš osjećaj, misli i dušu. Sastav i funkcionisanje aure svojom složenošću prevazilaze moć ljudskog shvatanja. Njeni glavni zadaci su spoj sa univerzalnom energijom i ostvarivanje fizičkog, intelektualnog i duhovnog razvoj čovjeka.

Čakre su energetski centri ili spojne tačke sa univerzalnom energijom. One zajedno sa energetskim kanalima predstavljaju energetski sklop u auri čovjeka. Čakra je aktivni centar koji prima, usvaja i oslobađa životnu energiju. Sama riječ čakra doslovce se prevodi kao kotač, disk ili vrtnja. Nazivaju se i lotosovi cvjetovi. Odnose se na vrteći konus bioenergije, koja izbija iz glavnog živca ganglia i iz kičme. Takvih je sedam čakri poredanih u nizu od temelja kičme do vrha glave. Prostiru se ispred i iza tijela. Najdonja i najgornja čakra nalaze se ispod i iznad tijela. Prema nekim istočnim shvaćanjima, čakre su stepeni svijesti i stanje duše. U metafizičkom konceptu, to su energetska središta profinjene duhovne snage, koje djeluju na fizičkom, emocionalnom, misaonom i duhovnom planu. Snažne tajne čakri znaju samo isposnici koji se potčinjavaju teškim vježbama putem kojih prevazilaze potrebe običnog čovjeka da bi postigli natprirodne moći liječenja običnim dodirom ili dolaze u stanje da ne osjećaju prirodne uticaje, poput hladnoće, vrućine i sl.

Inicijacija (opunomoćenje) je metoda kojom se liječenje bioenergijom prenosi sa učitelja na učenika. Može biti neposredna ili na daljinu. Inicijacija je spiritualni doživljaj pri kome učitelj/majstor reikija određenim tehnikama i postupcima otvara duhovne centre (čakre) i energetske kanale u čovjeku. Inicijacije se često zovu i usklađivanja jer se osoba vibraciono usklađuje sa frekvencijom reikija. Kao što se podešava stanica na radiju i čist zvuk dobijamo tad kad je tačno podesimo, tako i reiki možemo provoditi tek kad se sa njim vibraciono uskladimo. Svaka osoba može provoditi i koristiti reiki energiju kad se inicira.

Sve što se više bavimo ovim, stičemo i određene stepene sposobnosti. Postoje jednominutna djelovanja, instant djelovanja ,te djelovanja putem moći same namjere i slično.

Nećemo sve tajne otkriti u ovome intervijuu, ali ću vam pomenuti nešto posebno što je naučno dokazano i kamerom uočljivo, a spada u dohovni "nevidljivi" svijet oko nas. To je priča o svjetlosnim bićima ili orbovima koji reaguju na svjetlost i pretvaraju se u razne oblike, a kako smo i mi svjetlosna bića, dolaze u interakciji sa nama i našim radom.

Dok radim bioenergetski tretman mogu se kamerom uočiti svjetlosna bića ili orbovi. Orbovi su najčešće svijetleće energetske kugle, koje su mnogi zabilježili na fotografijama a neki ljudi mogu ih i vidjeti. Orbovi mogu imati razne oblike i boje. Često u unutrašnjosti kugle možemo vidjeti nekakve geometrijske oblike, koji nam tek nakon dužeg posmatranja otkrivaju svoje značenje.

Po onome što se može pronaći po internetu, orbovi se smatraju duhovima, anđelima, svijetlećim tijelima, energijom, neki podaci ukazuju da su to vrata, portali kroz koje prolazi energija, u onom obliku u kojem je potrebna, osobi ili okruženju gde se pojavljuje.

Kada se energetske linije tijela i okruženja povežu u toku liječenja energijom, moguća je pojava orbova i njihovo viđenje.

Energetske linije su linije, koje se pružaju preko čitave planete i takođe dalje, univerzumom. Tamo gdje se one ukrštaju nastaju energetski centri moći. Mnoge drevne civilizacije znale su za ovo, pa su svoje hramove i svete građevine gradile baš na ovakvim mestima. Čini se da mi ta znanja otkrivamo ponovo danas. Balansiranje ovih energetskih linija i energetskih centara pojačava pojavljivanje orbova. Tamo gdje je nivo energije veći, veća je i vjerovatnoća da će se pojaviti.

Urbanizacijom okruženja bez svjesne introspektive i shvatanja uticaja modernih tekovina civilizacije na suptilne sile prirode kojih najčešće nismo svjesni, utičemo nepovoljno na ove energetske linije i priroda nam uzvraća, brani se. Možda imamo sreće što je ustvari tako blaga prema nama. Preusmjeravanjem vodenih tokova rušimo balans prirodnog energetskog toka i uništavamo ono što nam je dato a tako nesvjesno djelujemo i na sebe. Priroda je moćna, sama se obnavlja, ali šta je sa nama? Sjetite se samo Feng shui-ja. Sve oko nas je energija u određenoj vibraciji. Isto je i sa orbovima. Neki energetski oblici su na višem, neki na nižem nivou. U zavisnosti od toga reći ćemo da je nešto materija a nešto energija. Ne možemo vidjeti vazduh, ali znamo da je tu. Osobe koje su podigle svoju vibraciju, spontano ili putem nekih duhovnih učenja ili tehnika mogu vidjeti aure, energetska tijela i oblike. Isto tako, ne možemo vidjeti struju ali koristimo je. Ne možemo vidjeti zvučne talase ali možemo čuti muziku, riječi... Svi imamo šesto čulo ali još uvek ne znamo kako da ga koristimo. Svi smo imali predosjećaje, intuiciju, poneki san koji je bio predskazujući. Otkrovenja i uvidi dolaze nam u raznim oblicima, vjerovatno u toliko oblika, koliko ima različitih frekvencija.

Zato bilo da je u pitanju orb, anđeo, vanzemaljac ili nešto drugo, otvorite se za ove frekvencije i kročite u dimenziju gdje je sve moguće. Pojavljivanje orbova ukazuje na to da smo spremni htjeli mi to ili ne. Vrijeme kada ćemo svijet vidjeti energetskim očima je stiglo.

Koliko traje tretman?

Jedan tretman traje 4 do 5 dana, zavisi od težine problema. Može da traje 15 do 20 minuta. Potrebno je da se radi u kontinuitetu od 4 do 5 dana, a između tog i sljedećeg ciklusa je potrebno napraviti najmanje dva dana pauze da bi organizam preuzeo odgovornost za sebe.

Potrebno je da klijent misli na sebe i dolazi na vrijeme tačno ili par minuta prije, što znatno utiče na proces i da si uzme vrijeme. 

Šta kažete za šarlatane? Postoji veliki broj onih koji se nazivaju bioenergetičarima? Šta bi preporučili onima koji žele da budu klijenti u pravim rukama?

Objasnila sam već da svako od nas može da bude bioenergetičar, tj. da nauči tehniku i da je vježba. Uz to je takođe važna namjera i motiv sa kojim ulazite u ovaj posao, te kakav ste čovjek i koliko radite na sebi, koliko se sami čistite te ko vam je mentor.

Iza svakog zvanja, stoji određeni broj sati školovanja. Nakon završene škole, slijede ispiti a nakon položenih ispita, određeni broj primjera u praksi i tu nije kraj. Hiljade ih je završilo školu kod moga mentora, ali samo određeni imaju pravo da koriste njegovo ime i da kažu da rade po Metodi Zdenka Domančića. Iako se na prvi pogled čini jednostavno, ipak je to ozbiljan rad  i drago mi je što je doveo do tog nivoa, jer ipak je rad s ljudima odgovoran rad.

Poslije završenih kurseva prvog i drugog, slijedi rad s mentorom 4 dana (svaki dan preko 200 klijenata) gdje biva moj rad provjeravan ( pristup, pokreti, vještina, interakcija, simptomatika - sve što smo učili). Poslije toga 1000 stranica u pdf formatu dnevnik prakse i dnevnik vježbi rada na blizinu i rad na daljinu ( kvantna metoda). To su preduslovi da se upiše škola (380 sati medicine) koja je povezana s medicinskim fakultetim u Rijeci gdje su nam predavali doktori znanosti, doktor medicine svaki predmet i dva dekana.

Radiesteziju nam je predavao najbolji doktor znanosti iz fizike, koji jedini u svijetu priča javno o metafizici. Za radiesteziju takođe smo pisali dnevnik prakse i dnevnik vježbi do 1000 stranica. Nakon završenog školovanja dobila sam licencu što opravdava kliničku i naučnu provjeru rada Zdenka Domančića .On je jedini koji je svoju metodu dao provjeriti širom svijeta. Iako sam dobila licencu, moj rad se i dalje provjerava,  jer svake godine moram ispuniti nove usjeve za njeno produžavanje.

Znate, NEODGOVORNO JE  da budemo samouki i da ne budemo povezani sa mentorom. Svaki odgovorni bioenergetičar ima talisman ( medaljon od prirodnog materijala, kože, na kojem je slika metora i preko kojeg smo u direktnoj vezi s mentorom, preko kojeg dobijemo odgovor ako nismo sigurni za način kako ćemo da postupimo u nekim od slučaja)! Mi svi možemo biti učenici, ali dok ne prođemo neke nivoe, moramo poštovati znanje i umijeće onih koji nas usmjeravaju da budemo kao i oni.

Znate, postoje ljudi koji se bave ovim radom i nakon završenog prvog ili drugog stepena, koji su pročitali knjiga i knjiga, posjetili razne seminare i misle da su skupili svo znanje. Međutim, znanje se ne stiče čitajući knjige, knjige su samo potvrda znanja, ali kompetentnost  se  stiče  učenjem, primjenjivanjem, kao i provjerom od nadležnog, učitelja ili mentora i nadogradnjom cijeloga života.

Zdenko Domančić kaže:"Došli ste svaki sa različitim iskustvima i znanjem, ali molim vas ne miješajte tehnike! Možda su neki naučili i praktikuju uspješno reiki, ali radite ga zasebno u nekom drugom terminu, ali kada radite tehniku koju ću vas ja naučiti, onda radite onako kako sam vas naučio!" Riječi moga mentora nikad neću zaboraviti i poštujem svaku njegovu riječ. Zahvalna sam mu na svemu što mi je pružio i što nesebično dijeli svoje znanje s drugima, te ne mogu a da ga ne spomenem. Potrebno je da budemo zahvalni i da poštujemo, da bi nam isto bilo uzvraćeno!

Još neke riječi za kraj?

Čovjek ne može da riješi ni osnovne životne probleme ako ne prihvati i ne zavoli sebe. Zato moramo da poštujemo sebe, da prihvatamo svoje probleme i da se s njima uhvatimo u koštac.

Oslobodite se svakodnevnog stresa jer moći vašeg uma su neograničene. Budite jaki u odluci da radite na sebi i ubrzo ćete videti stvari koje će vam promijeniti život nabolje. Mi, energetičari, samo smo kanal kroz koji teče energija kojom opuštamo nervni sistem i energizujemo blokade u čovjeku.

Probudite životnu energiju! Priroda nam je dala sve što nam je potrebno, ali mi je ne koristimo u dovoljnoj mjeri.

Pokrenite se. Izađite iz zatvorenih prostora bez svjetla. Šetajte, vježbajte, idite ranije na spavanje, družite se s dragim ljudima. Jedite hranu našeg podneblja, cjelovitu, integralnu. Energija će se sama vratiti.

Sazdani smo od emocija.

Mi smo ono što mislimo, radimo i govorimo. To znači da je 70 odsto naše energije emocionalna, a 30 odsto fizička energija. Misao je energija. Misao je kreator kojim punimo um, što se reflektuje na naš nervni sistem, ali i na tijelo. Kada živimo u skladu sa sobom i prirodom, osjećamo se vitalno, zadovoljno, zdravo. Sve što inicira emocionalni ili fizički bol predstavlja trošenje naše energije.

Nikola Tesla je još davno rekao da će razvojem i ispitivanjem nevidljivih sila čovječanstvo napredovati u nauci za par godina tako brzo kao što je za sve vrijeme do sada. Svjedoci smo toga.

U knjizi “Vibratorna medicina” dr Richard Gerber objašnjava da: ”Ajnštajnova teorija primjenjena na vibratornu teoriju, ljudska bića vidi kao mrežu komplesnih energetskih polja koja reaguju sa fizičko-ćelijskim sistemom. Spoznaja da je sva materija, energija u neprekidnom kretanju, temelj je shvatanja da ljudska bića posmatramo kao energetske dinamičke sisteme.

"Pazite na svoje misli, jer one stvaraju vaša djela, djela kreiraju vaš karakter i on vam je sudbina!"

I na kraju donosimo Vam Sertifikate, Licencu i Uvjerenja kojim raspolaže:

Centari civilnih inicijativa