1281 Objavljeno 18 maj 2018 Autor: Micro mreza

Na pres konferenciji održanoj juče predstavnici Policijske uprave Gradiška prezentovali su rezultate rada za protekli mjesec aprila, gdje su istakli da je došlo do smanjenja stope kriminaliteta na području naše opštine. 

Načelnik Brkić je istakao da je na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška za protekli mjesec, odnosno mjesec april 2018. godine zabilježen pad evidentiranih krivičnih djela za 15,6%, smanjen je broj narušavanja javnog reda i mira za 8,7%, dok je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda u porastu za 9,1%. Nisu evidentirana krivična djela koja bi izazvala uznemirenost javnosti, kao ni narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, a takođe nije evidentirana nijedana saobraćajna nezgode sa smrtno stradalim licima. Analizirajući statističke pokazatelje po svim segmentima, može se istaći da je stanje bezbjednosti za protekli mjesec na zadovoljavajućem nivou.

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Željko Puzić istakao je da je u mjesecu aprila 2018. godine došlo do smanjenja evidentiranih krivičnih djela za 15,6% u odnosu na uporedni period ili u odnosu 27:32. Od ukupno evidentirano 27 krivičnih djela, 25 krivičnih djela je iz oblasti opšteg kriminaliteta, 1 krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja i 1 krivično djela po KZ BiH. Procenat ukupne rasvijetljenosti svih krivičnih djela je 81.5%, dok je rasvijetljenost krivičnih djela po NN 66,7%. 

Od ukupno evidentirano 25 krivičnih djela opšteg kriminaliteta, rasvijetljeno je 20 krivičnih djela ili 80%. U posmatranom periodu prijavljeno je 19 krivičnih djela protiv imovine, i smanjen je broj evidentiranih kriivčnih djela protiv imovine u odnosu na isti period prethodne godine za 26,7%. 

Načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković istakao je da je u izvještajnom periodu evidentirano 21 narušavanje javnog reda i mira, što je manje za 8,7% u odnosu na uporedni period kada su evidentirana 23 narušavanja, manji je i broj počinjenih prekršaja za 29,27% ili u odnosu 26:37. 

U posmatranom periodu evidentirano je 36 saobraćajnih nezgoda, što je više za 9,1% u odnosu na uporedni period kada su evidentirane 33 saobraćajne nezgode. Od ukupno evidentirano 36 saobraćajnih nezgoda, 12 saobraćajnih nezgoda je sa posljedicama po lica (2 sa teško povrijeđenim, a 10 sa lakše povrijeđenim licima) i 24 saobraćajnih nezgoda je sa materijalnom štetom. Broj teže povrijeđenih lica je manji za 66,7% ili u odnosu 2:6.

Iz saobraćaja su isključena 64 vozača, od toga 31 vozač je isključen zbog vožnje pod uticajem alkohola, 29 vozača je isključeno zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava i 4 vozača su isključena zbog ostalih razloga. Takođe, iz saobraćaja je isključeno i 37 vozila. 

Načelnik Trifković, istakao je da, obzirom da predstoji period organizovanja maturskih proslava za maturante, policijski službenici Policijske uprave Gradiška počeli su sa preduzimanjem niza preventivnih aktivnosti kako bi se obezbijedila puna bezbjednost za učenike, prosvetne radnike i ostale građane tokom proslava. Obzirom da će u narednom periodu biti povećana koncentracija učesnika u saobraćaju, kao i veći broj mladih vozača, apelujemo na sve maturante da ne konzumiraju alkoholna pića i da poštuju saobraćajne propise.

Auto Janković