1041 Objavljeno 09 novembar 2019 Autor: Micro Mreza

Dok broj djece sa govornim poteškoćama raste, mnogim školama i vrtićima u Republici Srpskoj su vezane ruke zbog nedostatka logopeda. Sa tim problemom suočavaju se sve osnovne škole na području Gradiške, jer nije zaposlen nijedan logoped.

''Svake školske godine potrebno je da se u resorno ministarstvo pošalje zahtjev za vannastavno osoblje, škola može imati dva stručna saradnika, to su uglavnom psiholog i pedagog. Postoji potreba da se zaposli logoped, za to smo se obraćali, te ni u jednoj školi nemamo zaposlenog logopeda'', rekla je Nada Gustovarac, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Gradiška.

Nastavni kadar u školama sa učenicima nastoji prevazići određene govorne poteškoće, međutim oni za to nisu stručno osposobljeni. Tako se djeca najčešće upućuju kod logopeda defektologa u Centru za zaštitu mentalno zdravlja Doma zdravlja Gradiška.

''Sa djecom radim ja I utorkom I četvrtkom sa mnom je kolegica Olga Bakić iz Centra za socijalni rad. Imamo dosta djece sa kojima radimo. Potreba je da se bar u tri najveće škole zaposli logoped. Idealno bi bilo da logoped ima I u vrtiću'', kaže Zoran Rajković, logoped i defektolog.

Djeca predškolskog uzrasta javljaju se sa poremećenom artikulacijom to je ono što se manifestuje kao šuškanje, teškoće izgovora pojedinih glasova,a djeca školskog uzrasta suočavaju se sa poteškoćama čitanja I pisanja. Uzorci mogu biti stečeni i urođeni.

''U posljednje vrijeme govori se o poremećaju koji se zove ekranizacija, odnosno izloženost djece ekranima. Mogu tu biti i genetski faktori'', dodao je Rajković.

Poteškoće sa izgvorom pojedinih glasova mogu se tolerisati čak i do sedme godine života, međutim ako roditelji posumnjaju na bilo kakvu promjenu, trebali bi da se na vrijeme za pomoć obrate logopedu defektologu smatraju u Centru za mentalno zdravlja Gradiška.

/Info +/

Auto Janković