934 Objavljeno 20 novembar 2018 Autor: Micro mreža

Policijska uprava Gradiška, podsjeća sve vozače, da je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini propisano, da učesnici u saobraćaju, u periodu od 15. novembra tekuće do 15. aprila naredne godine, bez obzira na vremenske uslove, na svojim motornim vozilima moraju imati odgovarajuću zimsku opremu i moraju je koristiti bez obzira na vremenske uslove.

 Pod zimskom opremom koju treba da imaju motorna vozila u zimskim uslovima, smatra se:

a) Za putnička motorna vozila i ostala motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i nemaju više od 8 sjedišta:

1) zimski pneumatici na sva četiri točka. Zimska guma (pneumatik) je na svom boku označena sljedećim oznakama: MS, M+S ili M&S i znakom snježne pahuljice na stilizovanom obrisu planine s tri vrha, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi najmanje 4 mm.

2) gume sa ljetnim profilom čija dubina gazećeg sloja iznosi minimum 4 mm i u priboru odgovarajući lanci koji se postavljaju na pogonskim točkovima u slučaju zimskih uslova.
b) Za motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg i autobuse :

1) zimski pneumatici na pogonskim točkovima. Zimska guma (pneumatik) je na svom boku označena sljedećim oznakama: MS, M+S ili M&S i znakom snježne pahuljice na stilizovanom obrisu planine s tri vrha, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi najmanje 4 mm, a pod zimskom opremom za ova vozila podrazumijeva se još i lanci za snijeg i priručni alat (lopata, vreća pijeska od 25 do 50 kg),

2) gume sa ljetnim profilom čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi minimum 4 mm i u priboru lanci koji se postavljaju na pogonskim točkovima u slučaju zimskih uslova, a pod zimskom opremom za ova vozila podrazumijevaju se još i priručni alat (lopata, vreća pijeska od 25 do 50 kg).

Policijska uprava Gradiška, u narednom periodu će vršiti pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, sa akcentom na kontrolu posjedovanja zimske opreme. Za neposjedovanje zimske opreme, prema Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, izriče se novčana kazna od 40 KM i po potrebi takvo vozilo se isključuje iz saobraćaja.

Apelujemo na sve vozače da poštuju zakonske obaveze u pogledu posjedovanja i korišćenja zimske opreme, te da u saobraćaju učestvuju sa tehnički ispravnim vozilom kako bi zaštitili sebe, ali i druge učesnike u saobraćaju.

Auto Janković