1748 Objavljeno 22 oktobar 2021 Autor: Micro Mreza

Od ukupnog broja kontrolisanih vozača sankcionisano je njih 89%, potvrđeno je za ''Micro mrežu'' iz PU Gradiška.

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška, 21.10.2021. godine realizovana je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na korišćenje bezbjednosnog pojasa, mobilnog telefona za vrijeme vožnje i nepropisnog parkiranja vozila.

Tokom navedene akcije, ukupno je kontrolisano 137 učesnika u saobraćaju, kojom prilikom su sankcionisana 122 vozača ili 89%. Po akcentu akcije sankcionisana su 73 vozača, dok je 49 vozača sankcionisano po drugim osnovama.

Od 73 sankcionisana vozača po akcentu akcije, 35 vozača je sankcionisano za nekorištenje bezbjednosnog pojasa, 8 vozača zbog korištenja mobilnog telefona za vrijeme vožnje i 30 vozača zbog nepropisnog parkiranja vozila.

Policijska uprava Gradiška, nastaviće sa sličnim aktivnostima i u narednom periodu, a sve sa podizanjem svijesti o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Apelujemo na sve građane da se pridržavaju odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kako bi vlastitu bezbjednost i bezbjednost drugih građana podigli na što veći nivo.


Pratite ''Micro mrežu'':
 Facebook, Logo, Social Network, Network   

Auto Janković