1274 Objavljeno 30 jul 2021 Autor: Micro Mreza

Gradska uprava grada Gradiška obavještava građane i pčelare da će dana, 02. avgusta (ponedjeljak) 2021. godine u terminu od 19.30 do 22.30 časova i dana, 03. avgusta (utorak) 2021. godine, takođe, u terminu od 19.30 do 22.30 časova, operativni timovi preduzeća ''EKO BEL'' d.o.o. Laktaši, izvršiti, sa zemlje, toplo i hladno zamagljivanje kao mjeru suzbijanja komaraca na području grada Gradiška.

Upozoravaju se pčelari da u navedenim terminima preduzmu sve potrebne mjere za zaštitu pčela, a one se sastoje u natkrivanju pčelinjih društava kartonom ili drugim priručnim sredstvima.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će se odložiti, a građani će putem sredstava informisanja biti na vrijeme obaviješteni o naknadnom terminu akcije.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković