1366 Objavljeno 26 jun 2018 Autor: Zoran Kalinac

Danas se us svijetu obilježava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga. Tom prilikom razgovarali smo sa Policijskom upravom Gradiška, koji su javnom kampanjom koju je organizovao MUP Republike Srpske, pod sloganom „Pogledaj iza maske“, obilježili Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge, a sa ciljem da se javnost upozori na sve štetnosti i posljedice koje nastaju konzumiranjem narkotika i adekvatnog preventivnog djelovanja na suzbijanju zloupotreba droga.

Naime, policijski službenici Policijske uprave Gradiška su, 26.06.2018. godine, u Gradišci, u ulici Vidovdanska, građanima dijelili promotivni materijal, koji sadrži osnovne informacije o najčešće upotrebljavanim drogama, njihovom štetnom djelovanju na čovjekov organizam, načinima pravovremenog prepoznavanja početnih simptoma kod lica koja konzumiraju drogu, kao i praktične savjete roditeljima o mogućnostima prevazilaženja problema mladih ljudi - žrtava zloupotreba droga.
Policijska uprava Gradiška, Odjeljenje kriminalističke policije, je u periodu januar-maj tekuće godine, podnijela 5 izvještaja za počinjena krivična djela i 7 prekršajnih prijava u vezi zloupotrebe opojnih droga. 

U toku 2018. godine u periodu januar-maj, ukupno je oduzeto oko 44,68 grama marihuane i jedna tableta ekstazi.

Povodom obilježavanja današnjeg dana posjetili smo i Centar borbe protiv ovisnosti "Marjanovac", gdje nam je koordinatorica Centra sestra Amata predstavila program, ali i ukazala na to da je nephodna veća saradnja institucija društva, kako bi se radilo preventivno na prblemu ovisnosti.

"Marjanovac je ove godine obilježio 15 godina rada po programu "Projekt čovjek", koji polazi od toga da ovisnike posmatramo kao ljude samo sa problemom više. Putem našeg programa koji se sastoji od četiri faze nastojimo ovisnike resocijalizovati i ponovo vratiti u društvo. Ipak, kada i to uspiijemo neophodno je razumijevanje od strane društva da takve ljude prihvate a ne da ih stigmatizuju. Isto tako neophodan je i rad na prevenciji, a tu svi moramo da radimo udruženo, i porodice i škole i institucije."

Koliko se zaista radi na prevenciji problema ovisnosti zaista je upitno, no, da je neophodna saradnja svih više je nego evidentno. Kako kažu ovisnonst nikada ne spava, zato i mi treba da budemo budni ali i veoma jasni kada je ovaj problem u pitanju, jer je evidentno da se on razvija paralelno razvojem društva.

Auto Janković