407 Objavljeno 19 jul 2021 Autor: Micro Mreza

Gradska uprava grada Gradiška obavještava vlasnike i korisnike poljoprivrednog, građevinskog i zapuštenog zemljišta, subjekte koji upravljaju zelenim površinama, vodotokovima, kanalima i površinama uz njih, te subjekte koji održavaju površine uz javne puteve da su obavezni da na navedenim površinama suzbijaju i uništavaju korovsku biljku ambroziju.

U skladu sa gradskom Odlukom o komunalnom redu navedeni subjekti dužni su da u toku vegetacione sezone do početka faze cvjetanja ambrozije vrše njeno suzbijanje i uništavanje primjenom agrotehničkih, mehaničkih i hemijskih mjera.

Imajući u vidu činjenicu da je ambrozija jedan od najjačih alergena u prirodi i predstavlja značajan kako zdravstveni, tako i ekonomski problem zbog nanošenja šteta poljoprivrednoj proizvodnji neophodno je preduzimanje navedenih mjera kako bi se smanjili negativni efekti ove opake korovske biljke.

Građani imaju mogućnost da Komunalnoj policiji Gradske uprave grada Gradiška prijave površine koje su pod ambrozijom na broj telefona 051/810-340.

Nadzor nad sprovođenjem navedenih mjera na uništavanju ambrozije u naseljima sa uličnim sistemom vršiće Komunalna policija, a na poljoprivrednom zemljištu poljoprivredna inspekcija.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković