2940 Objavljeno 25 jun 2021 Autor: Micro Mreza

Na području Policijske uprave Gradiška realizovana je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, potvrđeno je za ''Micro mrežu''.

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška, realizovana je dvodnevna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na korišćenje bezbjednosnog pojasa, mobilnog telefona za vrijeme vožnje i nepropisnog parkiranja vozila.

Tokom navedene akcije, ukupno je kontrolisano 227 učesnika u saobraćaju, kojom prilikom je sankcionisano 215 vozača ili 94,7%. Po akcentu akcije sankcionisan je 161 vozač, dok su 54 vozača sankcionisana po drugim osnovama.

Po akcentu akcije sankcionisan je 161 vozač, i to 84 vozača je sankcionisano zbog nekorištenje bezbjednosnog pojasa, 12 vozača zbog korištenja mobilnog telefona za vrijeme vožnje i 65 vozača zbog nepropisnog parkiranja vozila.

Policijska uprava Gradiška, nastaviće sa sličnim aktivnostima i u narednom periodu, a sve sa podizanjem svijesti o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Apelujemo na sve građane da se pridržavaju odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kako bi vlastitu bezbjednost i bezbjednost drugih građana podigli na što veći nivo.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković