434 Objavljeno 17 jun 2021 Autor: Micro Mreza

Gradska boračka organizacija preko svojih mjesnih boračkih organizacija u saradnji sa sveštenicima Srpske pravoslavne crkve organizuje u junu mjesecu 2021. godine pomen parastose poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Parastosi će se održati po sljedećem rasporedu:

• MBO Vrbaška - 20.06.2021. godine u 10:30 časova

• MBO Čatrnja - 20.06.2021. godine u 11:30 časova

• MBO Miloševo Brdo - 20.06.2021. godine u 12:00 časova

• MBO Vakuf - 27.06.2021. godine u 11:00 časova

• MBO Vilusi - 28.06.2021. godine u 13:00 časova


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa