Auto Janković
6431 Objavljeno 03 maj 2021 Autor: Micro Mreza

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH su u saradnji sa carinskim organima Republike Hrvatske privremeno oduzeli mašinu za pakovanje cigareta, saopšteno je iz UIO BiH.

"Ukupna tržišna vrijednost privremeno oduzete robe procjenjuje se na iznos cca 100.000 KM", navedeno je u saopštenju.

Kako se dodaje pomenuta roba oduzeta je jer su prilikom postupka carinjenja, na Carinskoj ispostavi Gradiška, u podnesenim ispravama naznačeni netačni podaci sa namjerom plaćanja uvoznih dažbina u manjem iznosu.

"Protiv počinilaca opisanih nezakonitosti biće pokrenuti odgovarajući postupci pred nadležnim sudovima", zaključuje se u saopštenju.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Testing centar Gradiška