486 Objavljeno 15 april 2021 Autor: Srna

Vlada Federacije BiH nije prihvatila prijedlog kantona o skraćivanju trajanja policijskog časa od 23 do 5 sati ujutro.

Dakle, sve ostaje kao i do sada - od 21 do 5 ujutro.

Vlada KS u ponedjeljak je uputila molbu Vladi FBiH za odobrenje pomjeranja početka organičenja kretanja odnosno policijskog časa sa 21 na 23 sata, usljed poboljšanja epidemiološke situacije i nastupanja ramazana, kako su naveli.

S tom idejom su se složili i ostali kantonalni premijeri i ministri s obzirom da prema posljednjim podacima zdravstvenih institucija epidemiološka situacija na području Federacije BiH se stabilizuje, a u posljednjih sedam dana zabilježeno je i smanjenje novih potvrđenih slučajeva za 21 odsto.

Ipak jučerašnji prijedlog Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva je bio da do daljnjeg policijski čas ostane od 21 do 5, što je vlada i usvojila.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa