Auto Janković
194 Objavljeno 13 april 2021 Autor: Srna

Krizni štab federalnog Ministarstva zdravstva procijenio je da je epidemiološka situacija U Federaciji BiH /FBiH/ i dalje nepovoljna, te preporučio Vladi da policijski čas i u narednih sedam dana bude od 21.00 do 5.00 časova.

Na današnjoj sjednici Kriznog štaba predloženo je produženje postojećih mjera za narednih sedam dana, kada će ponovo biti razmatrane, saopšteno je iz Ministarstva zdravstva FBiH.

Prijedlog mjera će biti upućen na usvajanje Vladi FBiH.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Testing centar Gradiška