1105 Objavljeno 29 septembar 2020 Autor: Bojan Trgić

Pitanja koja su odvijek bila svakodnevna, a koja su tokom pandemije i njenog stišavanja prerasla u činjenice bez kojih ni jedan ozbiljan poslovni razgovor nije mogao početi bila su tema konferencije koju su realizovali udruženje “Most” i Udruženje građana “Mikro mreža” u saradnji sa fonacijom “Friedrich Ebert”.

Konferecija se sastojala iz dva panela. Prvi panel se bazirao na temama iz oblasti obrazovanja kroz formalno i neformalno obrazovanje, dok se segosti drugog panela bavili privredom.

Pomno birani gosti su široke teme prilagodili gledaocima, koji su konfereciju pratili putem fejsbuk stranice portala “Micro mreža” i udruženja “Most”.

Gosti u prvom panelu su se pozabavili nekim detaljima, koji su zaista frapantni, a na koje i ne obraćamo posebnu pažnju. Tako imamo činjenicu da u formalnom obrazovanju djeca uče 10 i više godina engleski jezik i ne nauče ni osnove sporazumijevanja, dok u neformalnom obrazovanju kod istih nastavnika sve savladaju za šest mjeseci. Učesnici panela su se zadržali i na velikoj disproporciji između tržišta rada i obrazovanja.

Sa druge strane predstavljen je dobar primjer saradnje privrede i škole, kroz saradnju Tehničke škole Gradiška i preduzeća “Tikt manufaktura”, gdje učenici idu na praksu i često ostaju u toj firmi.

Kada je u pitanju privreda, dosta paženje se posvetilo prekograničnoj saradnji i socijalnim preduzećima, kojih u BiH ima tek u tragovima. Isto tako se diskusija vodila oko mogućnosti jačanja malih i srednjih preduzeća, a generalni zaključak je bio da javni i privatni sektor ne mogu jedan bez drugog, već da moraju djelvoati sinhronizovano.

Isto tako gosti oba panela su istakli da formalno obrazovanje ne može bez neformalnog i obrnuto. Kao i to da se ljudi vrlo lako prilagodne novim okolnostima i vještinama ali da mora postojati podrška i institucija sistema od početka usvjanja znanja do dana kada će čovjek stupiti u radni odnos.

Gosti prvog panela su bili:

Vlado Tomić - direktor JU Tehnička škola Gradiška

Predrag Borojević - direktor socijalnog preduzeća FG Grupa Gradiška

Nebojša Macanović - profesor na Fakultetu političkih nauka UNIBL

Krešimir Bodrožić - direktor “Tikt manufaktura” Gradiška

Gosti drugog panela su bili:

Marko Tutnjević – Rukovodila odjeljenja za međunarodne odnose u IRB banci Republike Srpske

Dragana Šobot – Služba za anbavke i administraciju “Lion d.o.o.” Gradiška

Goran Lukić - Savjetodavna kancelarija za radnike Slovenija

Teodor Petričević - direktor Act Grupa Zagreb

Dragana Kokot – Privredna komora Republike Srpske, direktor Sektora za ekonomsko – pravne

poslove

Moderator I i II panela: Bojan Trgić- Udruženje građana "Mikro mreža"

Auto Janković